Remigiusz Pełka ADWOKAT

ADWOKAT GDAŃSK ODSZKODOWANIE I ZADOŚĆUCZYNIENIE

ADWOKAT GDAŃSK ODSZKODOWANIE I ZADOŚĆUCZYNIENIE

Potrzebujesz dobrego adwokata od spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie ? Znalazłeś się we właściwym miejscu! 

 

Jako adwokat od spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie Gdańsk łączę specjalistyczną wiedzę z cennym doświadczeniem zdobytym podczas rozpraw sądowych. Świadczę pomoc w różnych obszarach prawa, reprezentując klientów w dziedzinie m.in. (Odszkodowania Gdańsk):

  • szkody komunikacyjne: zapewniam profesjonalną reprezentację klientów w sprawach dotyczących szkód komunikacyjnych, w tym wypadków drogowych, kolizji, oraz innych zdarzeń komunikacyjnych, dbając o uzyskanie odpowiedniego odszkodowania za poniesione straty,
  • uraz w wypadku: udzielam wsparcia prawnego klientom doznającym obrażeń ciała w wyniku wypadków, zapewniając kompleksową pomoc w uzyskaniu należnego zadośćuczynienia oraz odszkodowania za poniesione szkody osobowe,
  • zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej: reprezentuję klientów w sprawach dotyczących śmierci bliskiej osoby w wyniku wypadków lub innych zdarzeń, dążąc do uzyskania sprawiedliwego zadośćuczynienia za doznane straty emocjonalne i materialne,
  • odszkodowanie od dewelopera: Pomagam klientom w dochodzeniu odszkodowań od dewelopera za wady budowlane, opóźnienia w terminach realizacji inwestycji oraz inne szkody wynikające z umowy deweloperskiej,
  • roszczenia wynikające ze szkody na własnej osobie: Świadczę kompleksową pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z szkodami na własnej osobie, takich jak zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, odszkodowanie, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, renta na zwiększone potrzeby oraz inne,
  • roszczenia wynikające ze śmierci osoby bliskiej: reprezentuję klientów w sprawach dotyczących roszczeń związanych ze śmiercią osoby bliskiej, dążąc do uzyskania zadośćuczynienia za doznane straty emocjonalne i materialne oraz zwrotu kosztów pogrzebu,
  • OC i AC: udzielam wsparcia prawnego w sprawach dotyczących odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz ubezpieczenia autocasco (AC), pomagając klientom w dochodzeniu odszkodowań za szkody osobowe i rzeczowe.

Niezależnie od rodzaju roszczenia czy skomplikowania sprawy, moim celem jest zapewnienie klientom skutecznej reprezentacji prawnej oraz maksymalnego zadośćuczynienia za poniesione szkody. Działam z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem, dbając o interesy moich klientów na każdym etapie postępowania.